قرمز سبز آبي خاکستري
فروتر علم آن است كه بر سر زبان است و برترين ، آن كه ميان دل و جان است . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت