شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ اين اشک‌ها به پاي شما آتشم زدند/شکر خدا براي شما آتشم زدند/ من جبرئيل سوخته بالم، نگاه کن/معراج چشم‌هاي شما آتشم زدند/سر تا به پا خليل گلستان نشين شدم/هر جا که درعزاي شما آتشم زدند
از آن طرف مدينه و هيزم ،از اين طرف/با داغ کربلاي شما آتشم زدند/بردند روي نيزه دلم را و بعد از آن /يک عمر در هواي شما آتشم زدند/ گفتم کجاست خانه ي خورشيد شعله ور؟/گفتند بورياي شما،آتشم زدند...
سيد حميدرضا برقعي
اشعارشون زيبا هستن
لاهوت
عالي
@};-
تسبیح دیجیتال
*هوم سپيد*
90 امتیاز
1 برگزیده
454 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
بیشتر

خدمات عمومی

مشخصات

 • مشخصات فردی
 • مشخصات ظاهری
 • تصویر شخصی
 • از نگاه دیگران

تنظیمات

 • تنظیمات پارسی یار
 • تنظیمات کاربری
 • تغییر رمز ورود
 • حذف پارسی یار

شبکه دوستان

کاربران مسدود شده

خدمات طلایی

مشاهده کاربران حاضر

اجاره فضای بارگذاری

حذف تبلیغات

حساب اعتباری

 • پرداخت اینترنتی
 • پرداخت بانکی
 • انتقال اعتبار
 • صورت حساب

ایجاد پشتیبان

 • از پیام های ارسالی
 • از نظرات ارسالی
 • از پیام های خصوصی
 • از پیام های نگهداشته
 • از پیام های بازنشر شده

خدمات پیامک

 • تنظیمات تلفن همراه
 • دفتر تلفن همراه
 • ایجاد/ویرایش گروه
 • ارسال پیامک

  • برای شبکه دوستان
  • برای کاربران حاضر
  • برای متولدین امروز
  • برای متولدین فردا
  • برای همه کاربران
  • برای دفتر تلفن شما
  • برای همه دفتر تلفنها

ارسال پیام ویژه

 • برای دوستان
 • برای کاربران حاضر
 • برای متولدین امروز
 • برای متولدین فردا
vertical_align_top