بخش های مرتبط
پيام
درب کنسرو بازکن برقی
+ اين اشک‌ها به پاي شما آتشم زدند/شکر خدا براي شما آتشم زدند/ من جبرئيل سوخته بالم، نگاه کن/معراج چشم‌هاي شما آتشم زدند/سر تا به پا خليل گلستان نشين شدم/هر جا که درعزاي شما آتشم زدند
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
از آن طرف مدينه و هيزم ،از اين طرف/با داغ کربلاي شما آتشم زدند/بردند روي نيزه دلم را و بعد از آن /يک عمر در هواي شما آتشم زدند/ گفتم کجاست خانه ي خورشيد شعله ور؟/گفتند بورياي شما،آتشم زدند...
سيد حميدرضا برقعي
اشعارشون زيبا هستن
لاهوت
عالي
@};-
درب کنسرو بازکن برقی