شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ اين اشک‌ها به پاي شما آتشم زدند/شکر خدا براي شما آتشم زدند/ من جبرئيل سوخته بالم، نگاه کن/معراج چشم‌هاي شما آتشم زدند/سر تا به پا خليل گلستان نشين شدم/هر جا که درعزاي شما آتشم زدند
از آن طرف مدينه و هيزم ،از اين طرف/با داغ کربلاي شما آتشم زدند/بردند روي نيزه دلم را و بعد از آن /يک عمر در هواي شما آتشم زدند/ گفتم کجاست خانه ي خورشيد شعله ور؟/گفتند بورياي شما،آتشم زدند...
سيد حميدرضا برقعي
اشعارشون زيبا هستن
لاهوت
عالي
@};-
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
*هوم سپيد*
رتبه 95
1 برگزیده
449 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top