بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ دلم.. يک اتفاق تازه مي خواهد..!!نه مثل عشق و دل دادن..؛نه در دام غم افتادن..؛دگر اينها گذشت از ما..!شبيه شوق يک کودک..که کفش نو به پا دارد
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
وگويي کل دنيا را..//در آن لحظه به زير کفشها دارد،//دلم يک شور بي اندازه مي خواهد!
نه با تو... با خودم تنها ! فقط گاهي.. دلم يک اتفاق تازه ميخواهد.فاضل نظري
احسنت به فاضل نظري و احسنت به شما
ممنون از حسن نظر شما@};-
ساعت دماسنج