شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ دلم.. يک اتفاق تازه مي خواهد..!!نه مثل عشق و دل دادن..؛نه در دام غم افتادن..؛دگر اينها گذشت از ما..!شبيه شوق يک کودک..که کفش نو به پا دارد
وگويي کل دنيا را..//در آن لحظه به زير کفشها دارد،//دلم يک شور بي اندازه مي خواهد!
نه با تو... با خودم تنها ! فقط گاهي.. دلم يک اتفاق تازه ميخواهد.فاضل نظري
ممنون از حسن نظر شما@};-
چراغ جادو
*هوم سپيد*
91 امتیاز
1 برگزیده
452 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top