شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ دلم.. يک اتفاق تازه مي خواهد..!!نه مثل عشق و دل دادن..؛نه در دام غم افتادن..؛دگر اينها گذشت از ما..!شبيه شوق يک کودک..که کفش نو به پا دارد
وگويي کل دنيا را..//در آن لحظه به زير کفشها دارد،//دلم يک شور بي اندازه مي خواهد!
نه با تو... با خودم تنها ! فقط گاهي.. دلم يک اتفاق تازه ميخواهد.فاضل نظري
ممنون از حسن نظر شما@};-
درب کنسرو بازکن برقی
*هوم سپيد*
رتبه 95
1 برگزیده
449 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top