قرمز سبز آبي خاکستري
دلها را روى آوردن و روى برگرداندنى است اگر دل روى آرد آن را به مستحبات واداريد ، و اگر روى برگرداند ، بر انجام واجبهاش بسنده داريد . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت