شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ "وي شرمن" معاون سابق جان کري وزير خارجه آمريکا گفت: در ايران ميانه رو وجود ندارد و همه تند رو هستند. *ديگه به بزرگي خودتون ببخشيد مثل شما آمريکايي هاي ميانه رو!!!مردم بي گناه افغانستان وعراق رو نکشتيم، ببخشيد که مثل شما حاميان حقوق بشر!!! از تروريست داعش حمايت نکرديم! ببخشيدکه از کشتار مردم يمن وفلسطين و سوريه حمايت نمي کنيم!*
واقعا ببخشيد !!!! :-/
:)
درود برتو آريايي @};-
ممنونم جناب عاشوري
هما بانو
http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/9788892/
ساعت ویکتوریا
*هوم سپيد*
91 امتیاز
1 برگزیده
452 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top