قرمز سبز آبي خاکستري
مازاد دانشت را كه به برادر بي بهره از دانشت مي رساني، صدقه تو بر او به شمار مي آيد . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت